דף הבית >  מאמרים >  בעת הדלקת נרות חנוכה

בעת הדלקת נרות חנוכה
 

גדולי ישראל העתירו בעד תורמי טהרת הבית בעת הדלקת נרות חנוכה 

מרן הגר"ח קנייבסקי שליט"א בירך את תורמי ארגון "טהרת הבית" הפועל בשליחותו להצלת המקוואות: "כל התורמים יזכו לבני חיי ומזוני. בנים עובדי ה' בקדושה ובטהרה" * בכל יום אחר הדלקת נר חנוכה התפלל הגרב"צ מוצפי שליט"א על תורמי הארגון * מעמד תפילה מרגש בראשות הגר"ש גלאי שליט"א נערך ב'זאת חנוכה' בציון מרן החזון איש זיע"א *

מיד בתום סדר הדלקתו ביום הגדול והנשגב של "זאת חנוכה" החותם את תקופת הימים הנוראים והוא גם יום המסוגל לתפילה וישועה, התפלל מרן שר התורה הגר"ח קניבסקי שליט"א בתפילה מיוחדת ונרגשת עבור כלל תורמי ארגון טהרת הבית. מרן שליט"א שהחזיק בידו את כל בקשות התורמים, ביקש בתפילה שבזכות דאגתם לטהרת עם ישראל ולכבוד השם יתברך, יזכו כל התורמים שכל משאלותיהם יתקבלו לרצון.ארגון 'טהרת הבית' הפועל בשליחות גדולי ישראל שליט"א לריבוי טהרה וקדושה בכל רחבי הארץ, זוכה אצל שולחנו של מרן הגר"ח קניבסקי שליט"א להיות במדרגה ראשונה אשר בכל הזדמנות משבח ומברך את אלו הפועלים בבניית מקוואות ואת אלו המסייעים בידם. במכתב מיוחד שקדם טרם המגבית לימי החנוכה, כתב מרן שליט"א כי  "נפשי בשאלתי אל כל יחיד ויחיד, להיות שותף קבע בטהרת הבית. שעניין הטהרה קודם לכל, וחוב ראשון במעלה להקימה בכל בנצרך, ובפרט במקום שאין איש. ועיקר רצוני לצרף בזאת עשרת אלפים איש גיבורי החיל מחזיקי טהרה אשר יטו כתף חודש בחודשו בסכום של 100 ₪ לבניית מקווה אחר מקווה". לגיבורי החיל, מחזיקי הטהרה, מבקש מרן שר התורה הגר"ח קניבסקי שליט"א לחתום בברכה מיוחדת ונדירה: "וכל התורמים יזכו לבני חיי ומזוני. בנים עובדי ה' בקדושה ובטהרה. כמו כן, בכל יום ויום תיכף אחר ההדלקה התפלל ובירך הגאון הגדול רבי בן ציון מוצפי שליט"א את אלו שנשאם רוחם לתמוך בהצלת המקוואות שבסכנת סגירה והעבירו תרומתם ל"טהרת הבית". 

הדים רבים ונרגשים בימי החנוכה לקריאת מכתבו של מרן שר התורה שליט"א ולמעמדי התפילה הכבירים שנישאו בתפילה וישועה בעת החיתום של "זאת חנוכה". מלבד התפילות המיוחדת של מרן שר התורה הגר"ח קניבסקי שליט"א לאור הנרות בליל 'זאת חנוכה', נערך מעמד נורא הוד בתפילה על ציון מרן החזון איש זיע"א ביום 'זאת חנוכה', שם הזכיר בזה אחר זה הגאון הצדיק הרב שמעון גלאי שליט"א את שמות התורמים בתפילה ותחנונים שבזכות הסיוע בממונם לקיום מקוואות כשרות בעם ישראל, ובכך להרחיב את גבולות הקדושה והטהרה בכרם בית ישראל, יזכו בזמן זה המסוגל לכל הישועות והברכות עד בלי די.

ארגון "טהרת הבית" שכבר זכה להציל למעלה מ150 מקומות מרוחקים בהם נבנו מקוואות כשרים ומהודרים, מתמודד עתה עם עוד עשרות בקשות רבות לסייע ולעזור בשיפוץ ובנייה מחודשת של מקוואות שאינם ראויים לשימוש. בימים אלו החלו בארגון "טהרת הבית" במגבית מיוחדת עבור היישוב נבטים בו המקווה ביישוב אינו ראוי לפעילות כלל ועיקר. בארגון "טהרת הבית" יחד עם עסקנים מקומיים הצליחו להשיג תקציב שהינו פחות משליש ההוצאות מתקצוב המועצה האזורית. בשל דחיפות העניין, ארגון "טהרת הבית" החל לגייס בימים אלו את שאר הסכום המגיע למעל 250,000 ₪. תושבי נבטים משוועים כעת לעזרת הציבור המידית, מתוך תקווה כי המקווה החדש יושלם בקרוב. יצוין כי בכל המקומות העומדים תחת סכנת סגירת המקווה, ובהם פועל בארגון טהרת הבית, לא קיים כל מכרז ממשלתי ואין כל גוף ציבורי רשמי אשר נוטל אחריות על הפעלתו - רק הודות לארגון 'טהרת הבית' הפועל בשליחות גדולי ישראל שליט"א ובתרומות מציבור יראי ה' הנותן שכם להרחיב את גבולות הקדושה והטהרה בארץ ישראל, הולכים ונבנים מקוואות אלו. בכל מקוואות הארגון עומדת אחריות אישית של רבני וועדת הפיקוח הכפופה להוראות גדולי הדור ובראשם מרן שר התורה הגר"ח קניבסקי שליט"א. בוועדה מכהנים פאר, האב"ד הגאון ר' יהודא סילמן שליט"א, חבר בד"צ "שארית ישראל" וראש 'בתי הוראה' ב"ב, הגאון ר' שבח צבי רוזנבלט שליט"א, רב הגבעה הדרומית בק"ס, הגאון ר' יהודה קנר שליט"א, הגאון ר' אהרון זיכרמן שליט"א דומ"ץ בעלזא, הגאון ר' שלמה גרינברגר שליט"א, דומ"ץ ויזניץ אלעד, הגאון ר' יצחק זילברמן שליט"א, רב ק"ק בני הישיבות נווה יעקב, וכן רב הארגון הרב הגאון ר' יחזקאל מוצפי שליט"א.